Serveis complementaris web

Home > Serveis complementaris web

· SEO: Texts optimitzats per cercadors com Google (també Yahoo o Bing menys importants), consultoria i estudi de paraules clau, anàlisi de nínxol de mercat respecte a la competència i diagnòstic de les visites a la web mitjançant Google Analytics per millorar del ROI: 300€/mes (mínim 6 mesos recomanat)

· Manteniment: Quan es realitza una web, a vegades s’han de fer algunes modificacions d’última hora un cop enllestida, amb el preu de qualsevol servei inclou tot un any de petits canvis des de la data d’inici web de forma gratuïta.
El manteniment i administració de la botiga online es de 150€/mes (per a més informació sobre el manteniment consulteu al correu)

· Formació: Tot dependrà del nombre d’hores, però normalment son de 1 a 5 hores de formació per saber mantenir una botiga online, tant per saber inserir nous productes, com gestionar les compres i diferents característiques de la botiga online (30€/h). També inclou la creació de usuaris per a la autogestió dels textos i diferents continguts de la web, per tal de que en qualsevol moment i de forma senzilla el client pugui modificar la web tot sol.

· Mòdul d’idiomes: La configuració per a la inserció de 2 idiomes extra a la web necessita a més, les traduccions i textos del propi client, si no fos el cas, no em responsabilitzem dels possibles errors ortogràfics. (+60€ 2 idiomes +20€/idioma extra)

· Desplaçaments: Quan la web estigui finalitzada, els desplaçaments es cobraran 1€/km des de la seu a Castelldefels, sumant 18€/h (temps del servei domiciliari amb temps mínim d’1 hora amb divisions mínimes de 15 minuts).

PROJECTES ONLINE [Abril 2015 - ) Marc Esteve Garcia +34 645 051 551 marc@solucionsprojectesonline.com