Més informació Serveis WEB

Home > Més informació Serveis WEB

CONSULTORIA ONLINE Considero realitzar-ho la primera sessió, de forma gratuïta, per poder esbrinar junt amb el client les necessitats que més li convindrien així com el full de ruta del projecte online i en que puc ajudar jo al client per solucionar les seves necessitats.
*Es recomanable portar el projecte prou madur i preguntar qualsevol dubte en aquesta primera sessió de consultoria que no te cap cost ni compromís per part del client.
INFORMACIÓ WEB Recollir les dades, text o documents necessaris per a la construcció dels continguts web és una feina molt important que es recomana portar preparada prèviament, prou madur i preguntar qualsevol dubte del present document en les primeres sessions de consultoria, que no te cap cost ni compromís per part del client, abans de l’inici del projecte web.
TIMMING dels Serveis: el temps de creació i disseny web bàsica1 és de 40 dies* des del dia que es dona el vist i plau per començar (amb el corresponent primer pagament) i el servei de domini i servidor estan contractats, fins que finalitza el projecte web.
*Si es tracta d’un Pla Professional son 60 dies. Si es Pla Màster serien 120 dies en total.
DESPLAÇAMENTS es quedarà les ocasions estipulades a cada pack/servei físicament o mitjançant Skype (MarcEsteveG)
FOTOGRAFIES Per fotografiar els productes o serveis, personal de l’empresa, les instal·lacions etc, només es farà un cop, la resta es facturarà a part.
DOMINI + Allotjament/Servidor (Recomanat CDMON.com si es compra de cero o es fa trasllat)
També es registrarà el domini a nom del propietari de l’empresa, però els pagaments dels mateixos correran directament a càrrec de l’Empresa contractant del servei, així com els pagaments anuals del servidor allotjat, preus dels quals estan subjectes només a l’empresa que es contracta per a tal finalitat CDMON.com (recomanada) directament.
*Cap la possibilitat de que el client ja disposi de web i només vulgui la renovació, en aquest cas es mantindrà el servidor d’allotjament del domini on es trobi.
PREUS/FACTURACIÓ els preus son tots sense IVA (+21%) ni IRPF (-7% nous autònoms).
FINANÇAMENT en el cas de que no es pugui pagar en les dues quotes establertes, es pot arribar a un acord de finançament fins a 6 quotes màximes mensuals (sense interessos) per tal de facilitar el pagament del pla escollit.

PROJECTES ONLINE [Abril 2015 - ) Marc Esteve Garcia +34 645 051 551 marc@solucionsprojectesonline.com