Introducció a HTML

7 de Març de 2018 by in category Formació Web tagged as with 0 and 1
Home > Bloc > Formació Web > Introducció a HTML

HTML és un llenguatge de marcat amb el que pots crear les teves pròpies pàgines web

HTML, lletres del anglès HyperText Markup Language (literal: llenguatge de marques d’hipertext), fa referència al llenguatge de marcat per la elaboració de pàgines web.És yb estandard que serveix de referència del software que conecta la elaboració de pàgines web en les seves diferents versions, defineix una estructura bàsica i un codi (denominat codi HTML) per la definició del contingut d’un lloc web, com text, imatges, videos, audio, jocs, entre d’altres. És un estandard a càrrec del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorci WWW, organització dedicada a la estandarització de pràcticament totes les tecnologies relacionades amb les pàgines web, sobre tot al referent a l’escruptura i interpretació. Es considera el llenguatge web més important sent crucial a la aparició, desenvolupament i expansió de la World Wide Web (WWW). És el estandard que s’ha impossat en les visualitzación de pàgines web i és el que tots els navegadors actuals han adoptat.

“HTML és fàcil d’aprendre, gaudeix-lo, sigues pacient amb tu mateix i practica molt”

Quan volem iniciar la creació d’un document HTML partirem d’una estructura bàsica per a la seva posterior actualització o modificació.

Estructura bàsica d’un DOCUMENT HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>

           <title>Títol de la pàgina</title>

     </head>

     <body>

          <h1>El meu primer titular principal H1</h1>

          <p>El meu primer paràgraf</p>

     </body>
</html>

Com veiem a l’exemple tenim diferents parts i cadascuna d’elles amb la seva funció.

html5-projectes-online-hypertext-markup-language<!DOCTYPE html>
La declaració defineix en aquest cas que el document és per l’última versió HTML5

 

<html>

Aquesta etiquesta inicia l’element arrel del document i de la pàgina en HTML, si ens fixem en l’exemple, es tancarà al final del document d’aquesta manera: </html>

<head>

Aquest element és opcional, tot i que conté informació de metadades sobre el document HTML i s’utilitza molt sovint, per establir per exemple el títol de la pàgina, icones del lloc web o metadescripcions, entre d’altres per enriquir més el document HTML i donar més informació als navegadors, que alhora son revisats per cercadors webs com Google, per tant, ajuden en molts casos a posicionar la indexació als cercadors molt més fàcilment.

<title>

Aquest element d’exemple que es troba dins del <head> especifica un títol del document HTML, normalment serà el text que descriurà breument la web i serà el mostrat en les pestanyes del nostre navegador.

<body>

És l’element del contingut de la pàgina web, és la part VISIBLE d’un lloc web, per tant aqui afegirem els elements que volguem mostrar pel navegador, com text, imatges, videos, botons, formularis de contacte, etc.

<h1>

És un exemple d’element que defineix un títol a la capçelera i és el títol més rellevant, els titulars HTML van del H1 fins al H6, tot i que normalment no es fan servir els menys importants com el H6 o el H5 o fins i tot en pocs casos ens trobem H4. L’ordre i les vegades que surten, com veurem, es important.

<p>

El segon element dins del BODY, és a dir, de la part del document HTML que és visible per l’usuari quan obre el navegador és el paràgraf, en el qual tenim text on podem tenir hipervincles, negretes, cursives, i tot tipus de format d’un text qualsevol.

etiqueta-html-elments-projectesonlineEtiquetes HTML

Son els noms dels elements entre parèntesi angular (més gran que, més petit que <>):

<Nom d’etiqueta> Contingut que tingui aquesta etiquet va aqui … </ Nom d’etiqueta> (tot aquest conjunt de codi és un element)

Etiquetes HTML normalment venen en parells com per exemple <p> i </ p> (paràgraf)

La primera etiqueta per parell és l’etiqueta d’inici o obertura, la segona etiqueta es la de finalització o tancament.

L’etiqueta final s’escriu igual que la d’inici pero amb una barra inclinada inserida abans del nom de l’etiqueta </ >

Add comment

PROJECTES ONLINE [Abril 2015 - ) Marc Esteve Garcia +34 645 051 551 marc@solucionsprojectesonline.com