Daily Archives: 7 de Març de 2018

Home > Bloc > Daily Archives: 7 de Març de 2018

Introducció a HTML

7 de Març de 2018 0 1

HTML és un llenguatge de marcat amb el que pots crear les teves pròpies pàgines web HTML, lletres del anglès HyperText Markup Language (literal: llenguatge de marques d’hipertext), fa referència al llenguatge de marcat per la elaboració de pàgines web.És yb estandard que serveix de referència del software que conecta la elaboració de pàgines web en…

PROJECTES ONLINE [Abril 2015 - ) Marc Esteve Garcia +34 645 051 551 marc@solucionsprojectesonline.com